Una historia de jilgueros

Hace unos días me fijé que había unos jilgueros (caderneres) yendo y viniendo en el ciruelo del jardín. Les paré atención y vi que estaban haciendo un nido, qué bien, iba a ver en vivo y en directo una puesta.
Aquí uno de ellos en uno de los viajes

Aquí uno de ellos en el nido.

Este ejemplar (ni idea si era macho o hembra) se pasó dos días en el nido. Yo pensé que era una hembra que ya estaba incubando. Pero un día desapareció. Y al otro no volvió. Así que al otro me subí en una escalera a mirar... y el nido estaba vacío, limpio, impecable. Ni rastro de huevos.
Qué pudo pasar?

Circumpolar amb llums, ole ole ole!

No sé si és habitual veure circumpolars amb llums artificials incloses, diria que els companys les eviten, però clar, com que al càrrec dels enquadraments estava el meu nanu, i ell enquadra a la seva manera...

Cabirol - Corzo - Capreolus capreolus

Tornàvem a casa cap el tard quan, des del cotxe, vam veure un parell de cabirols a l'altre extrem de la plantació de pollancres. Ualaaa. Vam donar la volta al primer lloc i vam tornar a passar, a poc a poc, per poder-los retratar. Un cotxe passant lentament els va cridar l'atenció, però no es van pas espantar.