Entrades

Pararge aegeria

Montserrat des del Turó de l'Home

Fageda de Santa Fe, dues

Fageda de Santa Fe, una

Reportera per un día: el premi més gran que mai m'han donat