Delta del Llobregat, parella de xarrasclets

Anas querquedula.

Comentaris